24 uur per dag voor u in beweging

HVO 100 Diesel

HVO staat voor "Hydrotreated Vegetable Oil" en is een niet fossiele diesel. Deze brandstof wordt gemaakt van gecertificeerde afgewerkte oliën en restafval van dierlijke vetten.
In tegenstelling tot vorige generaties bio-diesels heeft de productie van HVO geen invloed op de voedselproductie of ontbossing en is er geen verandering van landgebruik.

Bode Scholten kiest voor het pure product HVO 100 en hiermee wordt de CO2 uitstoot met 90% gereduceerd.
Buiten de enorme reductie van de CO2 uitstoot van 90% is er ook 33% minder fijnstof en 9% minder stikstof, waarmee voldaan wordt aan de Europese doelstelling om zoveel mogelijk CO2 te reduceren per liter verstookte brandstof.

In 2021 is Bode Scholten gestart met het tanken van HVO 100. In dit jaar zal naar verwachting circa 450.000 liter worden verbruikt.  Hiermee besparen in 2021 circa 1250 ton CO2 uitstoot.